Nvivo Transcription

Posted in Nyheter

nvivo transcription newsbanner

[9.Oct.2018] Nu kan du låta NVivo transkribera dina intervjuer automatiskt!

Lägger du också timmar på att transkribera och förlorar dyrbar tid som kunnat läggas på analysen och forskningen istället?

Nu kan du ladda upp dina intervjuer och andra ljudfiler och låta NVivo transkribera automatiskt åt dig. Funktionen har stöd för ett flertal språk, bl.a. svenska och är kvalitéten på ljudfilerna bra kan du räkna med upp till 90% korrekt transkribering.

Läs mer om NVivo Transcription

Meet Cristina. New Employee at Alfasoft.